rino
חבר
מספר הפוסטים: 21

To: jenjen


תודה….

אאווצ'- זה כ"כ יקר שזה הופך את סינגפור לכמעט לא רלוונטית.

האם יש דירות 3 חדרים סבירות (לא הלוקסוס של הריטג') וקרובות יחסית לקמפוס בעלויות שמגיעות עד ל-2700 דולר סינגפורי?