Avi
חבר
מספר הפוסטים: 41

To: All


לומדים בתוכנית אנשים מ-73 מדינות שונות? מדהים! זה יכול לפתוח כל כך הרבה אפשרויות לעתיד ולפתח קשרים בכל העולם.
אני חושב שזה מספר שיא בין תוכניות ה-MBA, עוד לא ראיתי נתון כזה.