Hadar
חבר
מספר הפוסטים: 6

To: All, gileyal


הי
אני נמצאת בשלב של בחירת בתי ספר וקלוג הוא אחד הבתי ספר המובילים מבחינתי, הייתי שמחה לדבר עם תלמיד בהווה או בעבר שיוכל לתת לי את הזוית האישית לגבי בית הספר והלימודים.

תודה

הדר