Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה Post Admission Forum מענה ל־Post Admission Forum

schneidermanron
חבר
מספר הפוסטים: 1

רציתי ליידע את כולם על קיומה של אופציה זולה (יחסית) וטובה למוביל ימי. חברת Eagle Shipping מובילה לכל מקום שתחפצו, כדאי לדבר עם אבי – 9514555 – 09.

כל הקבוצה שנוסעת לבוסטון התאגדה והצליחה להשיג מחיר של $195 לקוב מדלת לדלת, כולל אריזה, ההוצאה הנוספת היחידה שיש היא ביטוח בסך של 1.8% מערך הסחורה.

נראה כי ניתן לקבל מחירים מעולים באם באים כקבוצה. בנוסף, התקבלו המלצות רבות על החברה שבנידון מאנשים שנמצאים כעת בארה"ב.

לשיקולכם.