yonatan70
חבר
מספר הפוסטים: 18

To: All


היי יוני , היי לכולם.

רציתי לשאול/לבקש ממך/כם את התבנית/יות גבי חלק הכתיבה בטופל.

במידה ומישהוא יכול לשלוח לי לינק או קובץ זה יעזור לי מאוד. הבחינה קבועה לי ל – 31/10 בעירוני ה' בשעה 08:00 בבוקר.

כתובת המייל היא: [email protected]

תודה ובהצלחה לכל הנבחנים